• กันยายน 22, 2023

“เงินไม่เพียงพอ?” สร้างอนาคตด้วยการวางแผนการเงินและการลงทุนในตัวเอง

พีเตอร์ มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุน แต่เขาไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนเลย

พีเตอร์เป็นนักเรียนมัธยมปลายและจบการศึกษาไปเรียบร้อย เขาพยายามหางานให้มีเงินในการเลี้ยงชีพ แต่เงินเดือนที่เขาได้รับน้อยมาก ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันยิ่งแพงขึ้นทุกวัน

พีเตอร์ตัดสินใจเรียนรู้เกี่ยวกับการเงินและการลงทุนเพื่อให้เขามีอาชีพที่มั่งคั่งและมีความสุขในชีวิต เขาเริ่มต้นด้วยการศึกษาหลักการเงินพื้นฐาน เช่น การบันทึกบัญชี การเก็บเงินให้ได้มากขึ้น การควบคุมรายจ่าย การหารายได้เสริมจากช่องทางต่างๆที่เป็นไปได้ การลงทุนในหุ้น กองทุนรวมเป็นต้น

พีเตอร์ได้สนใจการลงทุนด้วยการอ่านหนังสือและการฝึกฝนการวิเคราะห์ตลาดหุ้นเป็นพิเศษ พีเตอร์เริ่มลงทุนจากเงินเล็กน้อย แต่ด้วยความตั้งใจของเขาในการเรียนรู้และวิเคราะห์หุ้นกลับช่วยเขาสร้างกำไรให้กับการลงทุนของเขาได้มากขึ้น

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พีเตอร์ได้เรียนรู้และเก่งขึ้นเป็นอย่างมาและประสบความสำเร็จในการลงทุน ทำให้เขามีรายได้ที่มาจากเงินปันผล และกำไรการเข้าซื้อหุ่นที่ต่ำกว่ามูลค่าอยู่เสมอ เขาหลีกเลี้ยงการซื้อหุ้นตามกระแส หรือที่มีคนอื่นๆแนะนำ และเชียร์ให้ซื้อ เขาทำในทางตรงกันข้ามคือไม่สนใจ เพราะหุ้นที่เขาจะซื้อต้องมาจากการวิเคราะห์ด้วยตัวของเขาเอง ตัดสินใจเองเท่านั้น

ด้วยเพราะการวางแผนการเงินที่ดี ช่วยให้เขาสามารถลงทุนได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย ถึงแม้เขาจะขาดทุนบ้างกำไรบ้างแต่เมื่อเขามีประสบการณ์มากขึ้นเขาก็สามารถเอาชนะมันได้

พีเตอร์มีการวางแผนการเงินการลงทุนเป็นอย่างดี แถมยังมีการเก็บเงินสำรองฉุกเฉินไว้ใช้ในยามจำเป็นและกระจายความเสียงในการลงทุนในหลายกลุ่มสินทรัพย์ เช่น หุ้น กองทุนรวม ทองคำ และตราสารอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่ำ

แม้ว่าการลงทุนของพีเตอร์จะเริ่มต้นจากเงินที่ไม่มากนัก แต่เขาเรียนรู้ว่าการลงทุนไม่ใช่เรื่องของการลงทุนเงินล้านหรือพันล้านในตอนเริ่มต้น หรือต้องจบการเงินการลงทุน จบเศรษฐศาสตร์เลน แต่การลงทุนที่ดีนั้นเป็นการลงทุนในตัวเอง ลงทุนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้นต่างหาก

ด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของพีเตอร์ในการเรียนรู้และการลงทุน ทำให้เขามีรายได้ที่มั่งคั่งและมีชีวิตที่ดี และเขายังได้แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ในการเงินกับคนอื่นๆ เพื่อช่วยให้คนอื่นๆได้รับการเรียนรู้ในเรื่องการเงินการลงทุนที่ดีอีกด้วย

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการวางแผนการเงินอย่างดีและการลงทุนในตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้มีชีวิตที่มั่งคั่งและมีความสุขในอนาคต

การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมตัวสำหรับอนาคตที่ดีกว่าเป็นสิ่งที่ควรทำ เพราะการลงทุนไม่จำเป็นต้องเป็นเงินล้านหรือพันล้าน แต่สามารถเริ่มต้นได้จากเงินเล็กน้อย

นอกจากนี้ การแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ในการเงินกับคนอื่นๆ ยังช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น และเป็นวิธีที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในการเงินอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น การวางแผนการเงินอย่างดีและการเรียนรู้การลงทุนในตัวเองเป็นสิ่งที่ควรมีในชีวิตของเราเพื่อให้มีชีวิตที่มั่งคั่งและมีความสุขในอนาคต

ช่องทางการติดตาม
Facebook : https://www.facebook.com/9richer
blockdit: https://www.blockdit.com/9richer
เว็บไซต์: https://9richer.com
__
ติดต่อได้ที่ [email protected]

Read Previous

ร่องรอยของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

Most Popular