• กันยายน 22, 2023

ABOUT ME

เราก่อตั้ง 9richer ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ความรู้จากชีวิตจริง และจากการอ่านหนังสือที่ดี ไม่อยากเก็บความรู้ไว้คนเดียวจึงอยากนำสิ่งดีๆมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้รับชมหรืออ่านไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การเงิน การพัฒนาคนเองเพื่อความสำเร็จในด้านต่างๆ การออมเงิน การลงทุนในรูปแบบต่างๆ การสร้างอิสรภาพทางการเงิน

จุดหมายของเราเพื่อพัฒนาก้าวที่ดีขึ้นของชีวิต ไม่มีใครสมบูรณ์แบบมาแต่เกิดรวมทั้งผมด้วยเช่นกันเราจึงต้องศึกษาสิ่งที่จะช่วยพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆไปด้วยกัน

9richer ก้าวที่ดีขึ้น


ช่องทางการติดตามอื่นๆ

Youtube : 9richer ก้าวที่ดีขึ้น

Facebook : 9richer ก้าวที่ดีขึ้น

Blockdit : 9richer ก้าวที่ดีขึ้น

Twitter : 9richer ก้าวที่ดีขึ้น